O nas

 

Barbarka to uroczy zakątek Torunia o bogatej historii i ciekawych walorach przyrodniczych. Jest doskonałym miejscem do rekreacji, wypoczynku i edukacji  dla okolicznych mieszkańców oraz  turystów. Usytuowanie w dużym kompleksie leśnym, w granicach administracyjnych miasta Torunia sprawia, iż odwiedzający mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz wypoczynku w otoczeniu zieleni.
Teren Osady pełni również ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Torunia i  turystów. W sezonie wiosenno - letnim na terenie Osady udostępnionych jest wiele dodatkowych atrakcji.
Na terenie znajduje się całoroczna baza noclegowa licząca 74 miejsca noclegowe, wypożyczalnia rowerów, „siłownia pod chmurką”, park linowy a także mini golf oraz terenowe kręgle. Osada Leśna dysponuje małą infrastrukturą, która sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu (zadaszone wiaty, kamienne grilowiska, miejsca na ognisko).

Do 1950 roku las na Barbarce był własnością miasta Torunia. Po upaństwowieniu, przez wiele lat teren zarządzany był przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych Nadleśnictwo Toruń, z wyjątkiem dróg i kościoła.
W 2003 roku Osada Leśna Barbarka ponownie stała się własnością Gminy Miasta Toruń, w konsekwencji czego na początku 2004 roku na mocy umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia” swoją działalność rozpoczęła Szkoła Leśna na Barbarce.
Stowarzyszenie „Tilia” zarządza terenem o powierzchni 3,8 ha.
W ciągu całego roku Szkoła Leśna organizuje zajęcia przyrodniczo – edukacyjne, warsztaty plastyczne oraz spotkania  integracyjne. Szkoła chętnie podejmuje współpracę z innymi podmiotami w zakresie realizacji kampanii promocyjno – informacyjnych, kulturalnych i sportowych. Oferta Szkoły Leśnej jest interdyscyplinarna; łączy w sobie rozwój świadomości ekologicznej, historycznej, patriotycznej i duchowej dokonującej się w bliskim kontakcie z przyrodą. Szkoła Leśna na Barbarce, stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.