Oferta tematyczna Szkoły Leśnej na Barbarce

Pełna oferta tematyczna Szkoły Leśnej na Barbarce- kliknij tutaj

Zimowa oferta tematyczna Szkoły Leśnej na Barbarce - „Biała” Szkoła Leśna
1.    Zima w lesie
Uczestnicy  poznają czynniki wpływające na życie organizmów zimą, wymieniają  czynniki warunkujące przeżycie roślin i zwierząt, wyróżniają rodzaje roślin ze względu na trwałość (rośliny o zdrewniałych pędach, rośliny zielne, byliny).Poznają sposoby przystosowywania się zwierząt do zimy.  Wskazują na konieczność dokarmiania zimą dzikie ptaki w swoim otoczeniu oraz  troskę o warunki życia zwierząt.

2.    Ślady i tropy zwierząt
Zajęcia w dużej mierze zależą od bystrości i pełnego zainteresowanie uczestników. Uczestnicy otrzymują klucze do rozpoznawania śladów i tropów zwierząt, zapoznają się ze śladami na ziemi i roślinach świadczących o bytowaniu przedstawiciela danego gatunku: żerowania, ukrycia, odchodów. Zajęcia połączone są z prezentacją multimedialną oraz warsztatami plastycznymi. W czasie zajęć uczniowie wykonają w glinie odcisk tropu wybranego zwierzęcia, który zabiorą ze sobą do domu.

3.    „Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?”
Zima to niekorzystny i trudny okres dla roślin i zwierząt. W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się czym odżywiają się zimą zwierzęta leśne oraz w jaki sposób można pomóc potrzebującym zwierzakom zachować jak najlepszą kondycję. W drugiej części zajęć uczestnicy dowiedzą się jak odpowiedzialnie dokarmiać zimą ptaki oraz przygotują smakołyk dla ptaków, który następnie zawieszą w terenie.

4.    „Hibernacja sposobem na przetrwanie zimy”
Panujące zimą niekorzystne warunki atmosferyczne oraz brak pokarmu sprawiają, iż wiele zwierząt, by przetrwać ten okres zapada w hibernację. W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, które z leśnych zwierząt zapadają w sen zimowy, jak się do niego przygotowują oraz  na czym on polega. W części warsztatowej zajęć uczestnicy będą wykonywać hibernujące zwierzęta z papieru, szyszek i innych materiałów ekologicznych. Wykonane zabawki zabiorą ze sobą do domu.

5.    „W poszukiwaniu św. Barbary” (podchody)
Zajęcia odbywają się na zasadzie podchodów i dotyczą historii Osady Leśnej na Barbarce. Uczniowie podążając za wskazówkami odnajdują poukrywane zagadki związane z średniowieczną  legendą o objawieniu się  św. Barbary w Osadzie Leśnej na Barbarce.

6.    „Leśny detektyw” (podchody)
W czasie prezentacji multimedialnej połączonej z pogadanką uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie ślady i tropy zostawiają mieszkające w lesie zwierzęta. Druga część zajęć będzie odbywać się na zasadzie podchodów. Zadaniem uczniów będzie podążanie za „tropami” i „śladami” zwierząt  i odszukanie pokrywanych zagadek dotyczących zwierząt leśnych.

7.    „Leniec w Barbarce” – wyjście terenowe na  obszar Natura 2000
W czasie zajęć uczestnicy poznają różne formy ochrony przyrody oraz dowiedzą się czym jest program Natura 2000. Poznają przykłady różnych form ochrony przyrody w Polsce. W czasie wyjścia terenowego uczestnicy dotrą do Obszaru Natura 2000 znajdującego się w lesie otaczającym Osadę Leśna na Barbarce.

8.    „Powrót do pierwotnego lasu – Las Piwnicki”- zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe odbywają się na ścieżce dydaktycznej, liczącej ok 8 km, zlokalizowanej pomiędzy Barbarką a Rezerwatem Las Piwnicki, mającej na celu poznanie wielogatunkowego  zbiorowiska leśnego  o cechach naturalnych – rezerwatu Las Piwnicki.

9.    „Mozaika przyrody - Stawy Przysieckie”- zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe odbywają się na ścieżce dydaktycznej liczącej ok. 6 km zlokalizowanej pomiędzy Barbarką a Przysiekiem i prezentującą zmienność zbiorowisk roślinnych i związanych z nim zoocenoz występujących na obszarze o różnym podłożu i rzeźbie terenu.

10.    „Krajobraz minionego stulecia- Fort VII - zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe obywające się na ścieżce dydaktycznej liczącej ok 6 km pomiędzy Barbarką a Fortem VII i mają na celu zapoznanie uczestników z architekturą militarną XIX-wiecznego Fortu VII (jednego z elementów Twierdzy Toruń) oraz w celu obserwacji siedlisk przyrodniczych związanych z obiektami historycznymi.