przyroda


Barbarka jest obiektem położonym w atrakcyjnym krajobrazie leśnym. Poza pospolitymi lasami mieszanymi i borami sosnowymi istnieją tu partie świetlistej dąbrowy, ubogiego grądu, łęgu oraz olsu. Bogata flora niczym nie ustępuje faunie licznie reprezentowanej przez lisy, sarny i dziki. Idąc leśnym traktem spotkać możemy przedstawicieli nornikowatych i łasicowatych, a w koronach drzew usłyszeć odgłosy leśnego ptactwa. Z prawnie chronionych zwierząt na terenie lasów Barbarki licznie występują przede wszystkim dzięcioły, sowy oraz różne gatunki nietoperzy.
Na terenie Osady znajduje się staw – zbiornik przeciwpożarowy, który jest miejscem schronienia dla licznego ptactwa oraz wielu gatunków płazów.
Warto wspomnieć, że w  pobliżu Osady Leśnej Barbarka znajduje się obszar specjalnej ochrony siedlisk Natury 2000 - PLH 040043 Leniec w Barbarce. Powierzchnia tego obszaru to 4,1 ha z fragmentami świetlistej dąbrowy z zaroślami osikowymi i trawiastymi murawami. Jest to jedno z najliczniejszych stanowisk leńca bezpodkwiatkowego – niepozornej rośliny z rodziny sandałowcowatych w Polsce. Stanowisko toruńskie stanowi około 12% populacji krajowej.