Regulamin Bazy Noclegowej na Barbarce

1.    Prawo do korzystania z Bazy Noclegowej na Barbarce przysługuje w pierwszej kolejności młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom.  Z noclegu, w dalszej kolejności korzystać mogą turyści oraz osoby indywidualne.
2.    Wszystkich korzystających z noclegu obowiązują przepisy meldunkowe.
3.    Turyści indywidualni regulują należne opłaty z góry, według cennika wywieszonego w holu budynku.
4.    Dzieci do lat 7 nie płacą za nocleg pod warunkiem, że nie korzystają z osobnego łóżka.
5.    Przysługujące zniżki i promocje nie ulegają sumowaniu.
6.    Wszelkie odstępstwa od cennika wykonywanych usług wymagają zgody kierownika obiektu.
7.    Turysta indywidualny korzystający z noclegu w pokoju wieloosobowym (10 lub 8)  - płaci za 1 łóżko. W pokoju tym mogą być meldowani inni turyści indywidualni.
8.    Młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat nie może być przyjmowana bez opieki rodziców lub innych prawnych opiekunów.
9.    Na terenie Bazy Noclegowej wolno przebywać wyłącznie osobom zameldowanym na pobyt określonego dnia oraz mającym opłacony pobyt.
10.    W przypadku grupy zorganizowanej złożonej z osób niepełnoletnich opiekunowie obowiązani są nocować razem z uczestnikami.
11.    Opiekun grupy ponosi całkowitą odpowiedzialność za grupę i za przestrzeganie przez nią niniejszego regulaminu.
12.    Kierownik grupy odbiera i zdaje stan pokoi sypialnych podczas zakwaterowania i wykwaterowania pracownikowi Bazy.
13.    Doba trwa:
- dla grup zorganizowanych od godz. 12:00 do godz. 10:00 dnia następnego – grupy te meldują się w godzinach 12.00 – 14.00,
- dla osób indywidualnych od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego - osoby indywidualne meldują się w godzinach 12.00 – 16.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. W uzasadnionych przypadkach możliwe są odstępstwa.
14.    Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. Zakłócanie ciszy nocnej może być podstawą do usunięcia z obiektu. Odstępstwa od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika.
15.    Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Bazy Noclegowej Szkoły Leśnej na Barbarce należy zgłaszać kierownikowi obiektu, który określa wysokość odszkodowania.
16.    Na terenie Osady w tym również w budynku nie wolno nadużywać alkoholu. Ponad to obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania innych środków odurzających.
17.    W razie nieprzestrzegania regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania, kierownik Bazy Noclegowej uprawniony jest do zawiadomienia o tym właściwego organu: Dyrekcję Szkoły grupy szkolnej, Rektorat uczelni wyższej grupy studenckiej lub Rejonową Komendę Policji.
18.    Turyści mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń, znajdującej się u kierownika obiektu.
19.    Baza noclegowa Szkoły Leśnej na Barbarce nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.
20.    We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w obiekcie jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający są obowiązani stosować się do wskazań kierownika Bazy.

 
   Życzymy miłego pobytu!