Zielona Szkoła na Barbarce (od 1.04 do 30.06)

Pobyt dwudniowy 100 zł/1 os.
- przy założeniu, że grupa liczy 30 os.


Cena obejmuje:
- 1 nocleg w Bazie Noclegowej na Barbarce (budynek Gościńca),
- 2 posiłki (1 obiad jednodaniowy - wyporcjowany z podwieczorkiem, 1 śniadanie z suchym prowiantem)
- organizację ogniska z zestawem ogniskowym,
- 4 godziny zajęć o tematyce przyrodniczo  - ekologicznej (2 zajęcia),
- 2 godziny warsztatów plastycznych (1 zajęcia),

 Przykładowy harmonogram pobytu 2 dniowego:
Dzień pierwszy
12.00               przyjazd grupy na teren Osady Leśnej Barbarka – zakwaterowanie.
13:00 - 14:30  zajęcia o tematyce przyrodniczo  - ekologicznej:
Wiosenne rewolucje w przyrodzie lub Rozpoznawanie drzew i krzewów po morfologii liści
16:00 - 16:30  obiadokolacja
17:00 - 18:30  warsztaty plastyczne: Z wikliny utkane…
19.00 – 21.00  organizacja ogniska z zestawem ogniskowym

Dzień drugi
7:30                 pobudka
8:00 - 9:00      śniadanie z suchym prowiantem
9:00 - 10:30    zajęcia o tematyce przyrodniczo  - ekologicznej:
                         Obserwacje ornitologiczne lub Życie w stawie
11.00              wyjazd
 
Pobyty trzydniowe 210 zł/1 os. *
- przy założeniu, ze grupa liczy 30 os.


Cena obejmuje:
- 2 noclegi w Bazie Noclegowej na Barbarce (budynek Gościńca),
- 2 posiłki (2 obiady jednodaniowe - wyporcjowane z podwieczorkiem, 2 śniadania z suchym prowiantem, 1 kolacja)
- organizację ogniska z zestawem ogniskowym,
- 8 godzin zajęć o tematyce przyrodniczo  - ekologicznej (4 zajęcia),
- 2 godziny warsztatów plastycznych (1 zajęcia),
- park linowy

Przykładowy harmonogram pobytu 3 dniowego:

Dzień pierwszy
12.00               przyjazd grupy na teren Osady Leśnej Barbarka – zakwaterowanie.
13:00 - 14:30  zajęcia o tematyce przyrodniczo  - ekologicznej:  Przyroda i historia Barbarki
16:00 - 16:30  obiadokolacja
17:00 - 18:30  warsztaty plastyczne: Nie święci garnki lepią…
19.00 – 21.00  kolacja

Dzień drugi
7:30                 pobudka
8:00 - 9:00      śniadanie z suchym prowiantem
10.00 – 14.30  blok 3 zajęć o tematyce przyrodniczo  - ekologicznej:
Życie w stawie
Obserwacje ornitologiczne
Rozpoznawanie drzew i krzewów po morfologii liści
              16:00 - 16:30   obiadokolacja
17.00 – 19.00  park linowy
19:00 - 21:00   organizacja ogniska z zestawem ogniskowym
 
Dzień trzeci
7:30                pobudka
8:00 - 9:00     śniadanie z suchym prowiantem
10:00              wyjazd

Informacje dodatkowe:
•    Przy grupie min. 30 osób nocleg dla 3 opiekunów oraz kierowcy autobusu - gratis.
•    Opiekunowie są zwolnieni z opłat za udział w zajęciach o tematyce przyrodniczo – ekologicznej oraz warsztatach plastycznych.
•    Postój autokaru na parkingu monitorowanym przy Bazie Noclegowej - gratis.
•    Tematy zajęć przyrodniczo – ekologicznych oraz rodzaj warsztatów plastycznych można zmienić.
•    Aby skorzystać z parku linowego potrzebna jest zgoda pisemna rodziców. Wzór dokumentu do pobrania  - link